Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ : Makati, Metro Manila, Philippines
  • Số điện thoại: 09984848838
  • Channel Telegram: t.me/myphamso1manila
  • Telegram: @zina6868